OUR BUSINESS

Construction

ด้วยความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือที่ทันสมัย และความเข้าใจในทุกๆ ความต้องการของลูกค้า LINKS จึงสามารถถอดจากงานแบบแปลน มาสู่งานก่อสร้างสนามกีฬาที่ดีที่สุดตามมาตรฐานสากล ตามความต้องการของลูกค้า

Maintenance

LINKS ทำงานด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ให้เป็นผู้ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมสนาม เพื่อให้สามารถรองรับนักกอล์ฟ นักกีฬา ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Renovation

LINKS ทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง เราสามารถพัฒนา ปรับปรุงเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และความท้าทาย บนพื้นที่สนามเดิม เพื่อให้ความปรารถนาของลูกค้าเป็นจริงในที่สุด

Tournament preparation

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน LINKS จึงสามารถทำงานเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ให้กับสนามกอล์ฟ ที่จะรองรับการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งระยะที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้เตรียมความพร้อมของการแข่งขัน ASIAN TOUR อีกด้วย

Hybrid Turf

XtraGrass คือเทคโนโลยีใหม่ในการผสานสนามหญ้าธรรมชาติ เสริมเข้ากับเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งได้พัฒนามาตลอดระยะเวลากว่า 10ปี เพื่อให้เกิดความลงตัวที่สุดสำหรับการกีฬาทุกประเภท เหมือนกับการเล่นในสนามหญ้าธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็มีความคงทนไม่เกิดความเสียหายบนพื้นผิวหญ้า ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวนี้ XtraGrass จึงได้รับการจดสิทธิบัตร  อีกทั้งได้รับการยอมรับในมาตรฐานและความปลอดภัย จากสโมสรฟุตบอล และกีฬาต่างๆ ทั่วโลก

Landscape Design

LINKS มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในการผสมผสานให้เกิดความลงตัวในศาสตร์ด้านต่างๆ ตั้งแต่สถาปัตยกรรม  วิศวกรรมก่อสร้างและโยธา พืชพรรณ สิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วจะต้องตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอยสูงสุดต่อลูกค้า