ABOUT US

LINKS ก่อตั้งขึ้นโดยมีสำนักงานในประเทศไทย เมื่อปี 2009 โดย Mr.Gavan Wilson ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างสนามกอล์ฟ กว่า 3 ทศวรรษ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักกอล์ฟ และนักออกแบบสนามกอล์ฟระดับโลก อาทิ Greg Norman Jack Nicklaus, Sir Nick Faldo ,รวมไปถึง Neil Crafter, Tony Cashmore, Newton Grant Spencer , Craig Parry and Ross Watson และ Pacific Coast Design

ทุกการทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักกอล์ฟ และออกแบบสนามกอล์ฟ ระดับโลก คือเหตุผลที่ทำให้ LINKS พัฒนาฝีมือ และสั่งสมประสบการณ์มาโดยตลอด

VISION

ถ้าเราสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าได้สำเร็จ
LINKS ก็จะได้รับความสำเร็จ.....
ก็คือความยั่งยืนทางธุรกิจของ LINKS ในที่สุด

Mr. Gavan Wilson

Director